Webzinner
Bedrijven

Peilen naar het personeel

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren binnen een bedrijf, het is niet enkel nodig nadat er problemen of onregelmatigheden zijn opgetreden, het is altijd nuttig om erachter te komen wat er bij de medewerkers speelt en is een goede manier om de medewerkers te benutten voor een succesvollere organisatie. Want de werknemers in een bedrijf kunnen een belangrijk verschil maken in het succes van het bedrijf. Dat is toch het geval wanneer de werknemers zich goed voelen op hun werkplek en werkplezier vinden in hun baan, zo doen ze hun werk met meer passie.

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek of MTO doet onderzoek naar de attitude van de werknemers over allerlei vlakken van een organisatie. Het geeft inzicht in wat medewerkers denken over de organisatie, hun collega’s en de leidinggevenden, maar ook persoonlijke aspecten zoals stress, werkdruk, ziekteverzuim en veiligheid. De attitude die de werknemer over al deze zaken heeft, werd gevormd door concrete ervaringen binnen de organisatie, dat zijn zowel successen als mogelijke teleurstellingen. Een medewerker met een positieve attitude tegenover de organisatie is meer betrokken met het werk dat hij doet en zet betere prestaties neer. Een MTO wordt uitgevoerd door het versturen van online vragenlijsten die de werknemer dan dient in te vullen. Het resultaat komt erna bij de bevoegden of het management terecht, zo hebben ze inzicht in wat er op de werkvloer speelt en wat werknemers blij maakt of net stress veroorzaakt. Ook geeft het een beeld van de vitaliteit van de medewerkers van het bedrijf. De vitaliteit medewerkers is belangrijk omdat bloeiende medewerkers het begin zijn van een bloeiend bedrijf. De medewerkers gemotiveerd en actief houden is essentieel voor het behalen van de bedrijfsdoelen en dus het succes van de organisatie. Onderzoek heeft bewezen dat gemotiveerde en energieke medewerkers voor 10% meer rendement zorgen en er bij hen 18% minder ziekteverzuim voorkomt.

Voor meer info : Peilen naar het personeel