Webzinner

Blog


Webzinner

Archives by tag

Biodiesel: hoe werkt dat precies?
Webzinner

Een vertakking van biobrandstof is biodiesel In de wereld van brandstoffen wordt er tegenwoordig steeds meer gekeken naar groenere oplossingen zoals biodiesel. Waar het overgrote deel van alle verbrandingsmotoren heden ten dage nog werkt op fossiele brandstoffen, vindt er wel degelijk een kentering plaats op dit gebied. Biodiesel is een soort biobrandstof die minder schadelijke […]


februari 26, 2020, Energie